Kompleksowa informatyzacja wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania placówką w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie

 

Celem realizacji projektu kompleksowej informatyzacji to przede wszystkim poprawa funkcjonowania szpitala poprzez wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego. Przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług, zwiększy komfort pacjentów, a także poprawi warunki pracy personelu zarówno medycznego jak i administracyjnego. Pozwoli również lepiej zarządzać czasem pracy kadry szpitala i przyspieszy reagowanie w przypadku zagrożeń zdrowotnych.