. . . .
01 / 04

.

02 / 04

.

03 / 04

.

04 / 04

.

 Pochodzący z 1903 roku Szpital Powiatowy w Kętrzynie będzie miał nowy dach - od lipca 2015 roku trwa remont.

Prace polegają na wymianie starej dachówki na nową, wymianie kontr łat i łat, uzupełnieniu deskowania dachowego oraz wymianie obróbki blacharskiej. Połać dachowa jest zabezpieczana folią paroizolacyjną. Dach nad pomieszczeniami fizjoterapii został już wyremontowany, trwa remont dachu głównego budynku Szpitala. Całkowity koszt remontu ponosi Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Prace przebiegają z małymi utrudnieniami wynikającymi z warunków atmosferycznych, jednak wykonawca zapewnia, że będą zakończone w terminie, czyli do końca sierpnia 2015r.

 

 

W nocy z 17 na 18 lipca br. na dwa tygodnie przed wymaganym terminem, uruchomiony został Oddział Wewnętrzny Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Wymagane przepisami zabezpieczenie kadry medycznej pozwoliło na jego ponowne otwarcie. Dyrekcja Szpitala oraz władze Powiatu planują zwiększenie obsady lekarzy internistów, którzy mogliby pracować w szpitalu. Przyjmowani są zarówno pacjenci planowi, jak i w trybie interwencyjno-ratunkowym. Już w pierwszych dniach funkcjonowania nowo otwartego oddziału chorób wewnętrznych okazało się, że obłożenie pacjentów na tym oddziale przekroczyło 50% stanu. W chwili obecnej zakończyły się prace związane z wyborem wykonawcy na remont toalet na salach chorych oraz łazienek ogólnodostępnych. W najbliższy piątek 31 lipca rozpoczną się już tam prace budowlane. W sierpniu planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup wyposażenia tego oddziału, w wyniku czego zakupione zostaną oprócz niezbędnego sprzętu także wszystkie łóżka szpitalne na oddziale chorób wewnętrznych.

Szpital Powiatowy w Kętrzynie zrealizował projekt pod nazwą „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie systemu e -Diagnostyka”. Dla obecnych i przyszłych pacjentów oznacza to, że powiatowa placówka ochrony zdrowia dysponuje nowoczesną pracownią z aparatem RTG, a stary wysłużony sprzęt przeszedł na zasłużoną emeryturę. Projekt został dofinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 851 tys. zł – kwota dofinansowania to prawie 600 tys. zł. W uroczystości otwarcia pracowni RTG wzięli udział m.in. Bożena Wrzeszcz – Zwada, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, przewodnicząca Rady Powiatu, Starosta Kętrzyński, wicestarosta, radni Powiatu Kętrzyńskiego i personel szpitala. Starosta podkreślił w swojej wypowiedzi, że powiat od lat prowadzi konsekwentną politykę poprawy poziomu świadczeń zdrowotnych kętrzyńskiej placówki: - Nadrzędny cel takiego działania to wdrożenie diagnostyki obrazowej w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne. To zadanie jest ściśle powiązane z innym projektem, dzięki któremu posiadamy nowoczesny tomograf oraz projektem informatyzacji szpitala. Ucyfrowienie i wymiana urządzeń diagnostycznych pozwala na znaczącą redukcję czasu i kosztów funkcjonowania tej jednostki służby zdrowia. Na koniec uroczystości została przecięta wstęga, a goście mieli okazję obejrzeć pracownię radiologiczną.

Fundusze Europejskie

 

Projekty

Main Menu