(20/PP/2019) „Dostawa opakowań i testów do kontroli procesu sterylizacji do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

Drukuj

Dodano 31.05.2019 r.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Formularz asortymentowo- cenowy

4. Istotne postanowienia umowy

Dodano 06.06.2019 r.

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego

Dodano 28.06.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert