(21/PN/2019) „Ubezpieczenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w podziale na zadania”

Drukuj

Dodano 30.05.2019 r.

Ogłoszenie

SIWZ

     Załączniki:

     Załącznik nr 1 - Oferta

     Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

     Załącznik nr 2.1 - Ocena Klauzul dla Zadania I

     Załącznik nr 2.2 - Ocena klauzul dla Zadania II

     Załącznik nr 2.3 - Szkodowość - Mienie i OC

     Załącznik nr 2.4 - Zestawienie budynków

     Załącznik nr 3.1 - Istotne Postanowienia Umowy dla Zadania I

     Załącznik nr 3.2 - Istotne Postanowienia Umowy dla Zadania II

     Załącznik nr 4 - Dane wykonawcy

     Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwo

     Załącznik nr 6 - 7 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia

     Załącznik nr 8 - Oświadczenie o podwykonawcach

     Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

     Załącznik nr 10 - Struktura zatrudnienia

     Załącznik nr 11 - Oświadczenie o odstępstwach

 Dodano 07.06.2019 r.

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Dodano 12.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano 24.06.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert