19/PP/2019 "Dostawa środków czystości do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie"

Drukuj

1. Zapytanie ofertowe - dodano 24.05.2019 r.

2. Formularz oferty

3. Formularz asortymentowo - cenowy

4. Istotne postanowienia umowy

Wyjaśnienia nr 1 do Zapytania ofertowego - dodano 31.05.2019 r.

Dodano 27.06.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert