18/PP/2019 "Dostawa papieru do KTG / EKG, elektrod do EKG i żelu do USG do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie"

Drukuj

1. Zapytanie ofertowe - dodano 24.05.2019 r.

2. Formularz oferty

3. Formularz asortymentowo - cenowy

4. Istotne postanowienia umowy

Wyjaśnienia nr 1 do Zapytania ofertowego - dodano 31.05.1975 r.

 Dodano 11.06.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty