. . . .
01 / 04

.

02 / 04

.

03 / 04

.

04 / 04

.

Kadra kierownicza Szpitala Powiatowego w Kętrzynie:

Dyrektor:
Wojciech Glinka

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa:
dr n.med. Jan Fabczak

 

Główna księgowa:
Janina Burzyńska

Przełożona Pielęgniarek:
Jolanta NagiewiczOddziały:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ordynator
Grzegorz Drzazga

pielęgniarka koordynująca
Mirosława LeśniakOddział Chirurgii Ogólnej

ordynator

oddziałowa
Beata ŻachOddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

ordynator
Michał Towstyga

oddziałowa
Beata ŻachOddział Dziecięcy

ordynator
Danuta Zawadzka

oddziałowa
Agnieszka KotlarzOddział Ginekologiczno Położniczy z Pododdziałem Neonatologii

koordynator
Sławomir Cymek

Pododdział Neonatologii
Jadwiga Hołowaczyk

oddziałowa
Mariola Milenkiewicz
Oddział Chorób Wewnętrznych

ordynator
Beata Żaroffe

oddziałowa
Agnieszka JeleńskaOddział Laryngologii

ordynator
Andrzej Zawadzki

oddziałowa
Joanna Poniatowska

 

Izba Przyjęć

kierownik
dr n. med. Jan Fabczak

pielęgniarka koordynująca
Danuta Hinowska

 

Dział Fizjoterapii
Dzienny Ośrodek Rehabilitacji, Fizjoterapia Ambulatoryjna

p.o. kierownika
Monika Nowik

 

Blok Operacyjny

kierownik
dr n. med Czesław Wismont

pielęgniarka koordynująca
Marzena Jarzynka

Fundusze Europejskie

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

Projekty