Plan wsparcia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w zakresie polityki kadrowej

Drukuj
Zarząd Powiatu w Kętrzynie opracował Plan wsparcia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w zakresie polityki kadrowej.
Plan zakłada wsparcie materialne skierowane do studentów medycyny, dofinansowanie do staży podyplomowych i rezydentury oraz inne formy wsparcia lekarzy, którzy zdecydują się podjąć pracę w kętrzyńskim Szpitalu.