. . . .
01 / 04

.

02 / 04

.

03 / 04

.

04 / 04

.

Plan wsparcia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w zakresie polityki kadrowej

Zarząd Powiatu w Kętrzynie opracował Plan wsparcia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w zakresie polityki kadrowej.
Plan zakłada wsparcie materialne skierowane do studentów medycyny, dofinansowanie do staży podyplomowych i rezydentury oraz inne formy wsparcia lekarzy, którzy zdecydują się podjąć pracę w kętrzyńskim Szpitalu.

Fundusze Europejskie

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

Projekty

Main Menu