. . . .
01 / 04

.

02 / 04

.

03 / 04

.

04 / 04

.

 

 

Szpital Powiatowy w Kętrzynie informuje,

że w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 17/2021, z dniem 26 listopada 2021 r., 

Szpital został przekształcony w Szpital Obserwacyjno-Zakaźny.

 

Wstrzymane zostają przyjęcia do oddziałów: Chorób Wewnętrznych, Pediatrii, Ginekologii, Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

W stanach pilnych pomocy medycznej udzielają szpitale w: Bartoszycach, Giżycku i Biskupcu, w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

O przyjęciu  pacjenta do Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Kętrzynie decyduje koordynator - numer telefonu: 664-357-785.

 

Funkcjonowanie szpitala z oddziałami obserwacyjno–zakaźnymi dla chorych na Covid-19

Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach obserwacyjno–zakaźnych.

W związku z zakazem odwiedzin, dopuszcza się informowanie osób upoważnionych do otrzymania informacji o stanie zdrowia pacjenta telefonicznie,

po uprzedniej weryfikacji rozmówcy z danymi podanymi przez pacjenta do historii choroby.

Dopuszcza się przekazywanie paczek pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych.

Paczkę opisaną imieniem, nazwiskiem oraz nazwą oddziału, na którym przebywa pacjent,

pozostawia się w punkcie przy wejściu nr 1 (tylko w godzinach 11:00-13:00).

Zakazuje się wchodzenia i przebywania na terenie szpitala wszelkich osób, których obecność nie jest bezwzględnie konieczna.

 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są wyłącznie telefonicznie.

Numery telefonów gabinetów lekarskich:

Oddział obserwacyjno–zakaźny – I piętro - 516 678 283, w godz. od 13:00 do 14:00

Oddział obserwacyjno–zakaźny – II piętro – 664 357 785, w godz. od 12:00 do 14:00

 

Pracownie:  TK oraz USG wstrzymują swoją działalność do odwołania (badania będą wykonywane wyłącznie pacjentom szpitala).

 

W dalszym ciągu pracują:

- poradnie specjalistyczne (neurologiczna, ginekologiczna, chirurgiczna oraz ortopedyczna).

- pracownia endoskopowa (gastroskopia, kolonoskopia), tel.: 664 356 242

 

Nocna i Świąteczna Opieka Ambulatoryjna została przeniesiona do budynku, w którym funkcjonują ww. poradnie.

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy Pacjentów o korzystanie z TELEPORADY (tel. 664 356 126).

W sytuacjach, gdy jest to niezbędne, proszę zgłosić się na wizytę po wcześniejszej telefonicznej rejestracji.

Przy wizycie osobistej w  NiŚOA istnieje obowiązek wypełnienia "Ankiety epidemiologicznej w kierunku SARS-CoV-2".

 

 

 

Informujemy, że od 3 grudnia 2021 r.,

rusza rejestracja do Poradni Neurologicznej, na I kwartał 2022 roku (styczeń, luty, marzec).

 

 

Fundusze Europejskie

 

Projekty

Main Menu